ROmatricák fogyatékkal élők számára

ROmatricák

ROmatricák fogyatékkal élők számára

A fogyatékkal élők jogainak védelméről és előmozdításáról szóló 448/2006. sz. törvény módosításáról szóló 193/2015. sz. törvény értelmében, valamint a Közlekedési Minisztérium, a CNADNR (Romániai Közúti Infrastruktúra Igazgatásáért Felelős Nemzeti Társaság) és a D.G.A.S.P.C. között aláírt megállapodás kiegészítő törvényével összhangban a matricák kiadásához szükséges dokumentáció tartalma a következőképpen módosul.

A Szociális Segítségnyújtás és Gyermekvédelem Főigazgatósága (D.G.A.S.S.P.C.) a megyei tanácsok és a Bukarest megyei szintű helyi tanácsok alá tartozó közintézmény Romániában, amely a gyermekek, családok, egyedülállók, idősek, segítségre szorulók, bántalmazottak, kirekesztettek, fogyatékkal élők és minden rászoruló személy számára segítséget és támogatást nyújt.

Az ingyenes autóutalvány igénylésére három különböző helyzetet különböztethetünk meg:

1. Az autó tulajdonosa/tulajdonostársa fogyatékkal élő személy:

Ebben az esetben a matrica megszerzéséhez a következő dokumentumokra van szükség:
– Igénylőlap;
– A fogyatékkal élő személy személyi igazolványának másolata;
– A fogyatékossági igazolás másolata;
– A kísérő személy státuszát igazoló dokumentum;
– Személyazonosító igazolvány vagy gépjármű-nyilvántartási igazolás másolata.
A másolatokat az eredeti hiteles másolataként kell hitelesíteni.

A dokumentációt vagy a lakóhely szerinti városházán keresztül, vagy közvetlenül a DGASPC bukaresti megyei/helyi irodájához lehet benyújtani, legkésőbb a hónap 19-ig a következő hónapban kiállítandó matricákhoz.

A matrica csak a súlyosan fogyatékos személyek és a törvényes kísérő vagy személyi asszisztens számára ingyenes, aki a gépkocsi tulajdonosa. A súlyos vagy középsúlyos fogyatékossággal élő személyeknek autótulajdonosoknak kell lenniük (nem társtulajdonosoknak vagy házastársaknak) ahhoz, hogy az ingyenes matricát igénybe vehessék.

A matrica a fogyatékkal élők számára ingyenes.

2. A gépkocsi tulajdonosa biztosítja a fogyatékkal élő személy szállítását kísérő személyként az utazás során:

Ebben az esetben a matrica megszerzéséhez a következő dokumentumokra van szükség:
– Igénylőlap;
– A gépkocsi tulajdonosa és a fogyatékkal élő személy személyazonosító igazolványának másolata;
– A fogyatékossági igazolás másolata;
– A személyazonosító igazolvány vagy a gépkocsi forgalmi engedélyének másolata;
– A gépkocsi tulajdonosára vonatkozó szociális kérdőív, amelyből kiderül, hogy a fogyatékkal élő személynek biztosít-e szállítást.
A másolatokat eredetinek kell hitelesíteni.

A dokumentációt vagy a lakóhely szerinti városházán keresztül, vagy közvetlenül a DGASPC Bukaresti megyei/helyi irodájához lehet benyújtani, legkésőbb a hónap 19-ig a következő hónapban kiállítandó matricákhoz.

ROmatricák
ROmatricák

3. A gépkocsi tulajdonosa egyben a súlyosan fogyatékos személy személyi segítője is:

Ebben az esetben a matrica megszerzéséhez a következő dokumentumokra van szükség:
– Igénylőlap;
– A gépkocsi tulajdonosa és a fogyatékkal élő személy személyazonosító igazolványának másolata;
– A fogyatékossági igazolás másolata;
– A személyazonosító igazolvány vagy a gépkocsi forgalmi engedélyének másolata;
– A foglalkoztató önkormányzat által kiállított igazolás arról, hogy a gépkocsi tulajdonosa személyi asszisztens.
A másolatokat eredetinek kell hitelesíteni.

A dokumentációt vagy a lakóhely szerinti település városházáján keresztül, vagy közvetlenül a DGASPC Bukarest megyei/helyi irodájához lehet benyújtani, legkésőbb a hónap 19-ig, a következő hónap matricáinak kiállításához.

A CNADNR kiadja a szükséges matricákat, és a hónap utolsó munkanapjáig megküldi azokat a Szociális Segélyek és Gyermekvédelem Főigazgatóságának.

Az országos úthálózat használatának díja a járműtípus szerint differenciált.

Személygépkocsik esetében a matrica 7, 30, 90 napig vagy 12 hónapig lehet érvényes.

Fetesti-Cernavoda híd útdíj

A súlyos vagy súlyos fogyatékossággal élő személyek által használt, adott esetben gondozók tulajdonában lévő személygépkocsik a fetesti és a cernavodai hídon a hídvám – az úgynevezett PEAJ – megfizetése nélkül kelhetnek át.
Ez a fizetési kötelezettség alóli mentesség a Nemzeti Közúti Infrastruktúra-kezelő Vállalat (CNAIR) által a Konstancai Regionális Út- és Hídügyi Igazgatóságon keresztül 12 hónapra kiadott ingyenes áthaladási engedélyek alapján történik.

Az átkelés ezen engedélyek alapján a Fetesti Gyűjtőügynökség esetében a „készpénz” felirattal jelölt peremsávokon keresztül történik majd.